ការគ្រប់គ្រង ដំណាំចំណីសត្វនៅតំបន់វាលទំនាប

(ថ្ងៃទី ៣០ កក្កដា ២០១២)

តំបន់វាល​ទំនាប​នៃ​ប្រទេសកម្ពុជា ជាទីតាំង​មួយ​យ៉ាង​សំខាន់ ប្រកប​ដោយ​ដី​មាន​ជី​ជាតិ​ដែល​ត្រូវ​បាន​ចាក់​បំពេញ​ដោយ​ដី​ល្បប់​តាម​រយៈ​ទន្លេមេគង្គ និង​បឹង​ទន្លេសាប​នូវ​រដូវ​វស្សា​ជា​រៀង​រាល់​ឆ្នាំ។

ការចិញ្ចឹមជ្រូកសាច់

(ថ្ងៃទី ៣០ កក្កដា ២០១២)

ជ្រូកជា​សត្វ​មួយ​ប្រភេទ​ដែល​គេ​ចិញ្ចឹម​តាំង​ពីយូរ​យារ​ណាស់​មកហើយ។ សព្វ​ថ្ងៃ​នេះ​ជ្រូក​បាន​សាយភាយ​គ្រប់ទិសទី​ទាំង​ក្នុង​តំបន់​ត្រជាក់ និង​តំបន់​ត្រូពិច។

ការចិញ្ចឹមជ្រូកជាលក្ខណៈគ្រួសារ

(ថ្ងៃទី ៣០ កក្កដា ២០១២)

ការ​ចិញ្ចឹម​សត្វ​របស់​ប្រជាកសិករ​នៅតាម​ជនបទ​ជា​ផ្នែក​មួយ​ដែលចូលរួម​ក្នុង​វិស័យ​កសិកម្ម ជា​ពិសេស​ចូលរួម​ក្នុង​ការ​អភិវឌ្ឍសហគមន៍ និង​ធ្វើឳ្យ​ជីវភាព​ប្រជាជន​បាន​រីក​ចម្រើន​មួយ​កម្រិត ដោយ​ប្រើប្រាស់​ធនធានដែលមាន​ស្រាប់​នៅក្នុង​ស្រុក។

ការគ្រប់គ្រងមេជ្រូកបំបៅកូន

(ថ្ងៃទី ៣០ កក្កដា ២០១២)

ស្ថានភាពរបស់មេជ្រូកមិនល្អក្នុងពេលកើតកូន ដែលបណ្ដាលអោយកូនជ្រូកតូច និង ពន្យាពេលវែងដើម្បីអោយ មេជ្រូកមានកូនក្រោយទៀត។ ក្នុងគោល​បំណង ដើម្បី​ថែរក្សា​ទំងន់​មេជ្រូក និង​ឳ្យ​មេជ្រូក​មាន​សុខភាពល្អ​ហើយកូនជ្រូកកើន​ទំងន់​ឆាប់បន្ទាប់ពី​កើត។ មេជ្រូក​នឹងមាន​កូន​ក្រោយ​ឆាប់ៗ​ក្រោយ​ពេល​ផ្តាច់​ដោះ។

ការគ្រប់គ្រងជ្រូកបំប៉នមួយក្បាល

(ថ្ងៃទី ៣០ កក្កដា ២០១២)

កសិករក្រីក្រដែលចិញ្ចឹមជ្រូកបំប៉នមួយក្បាល ដោយធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរពីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង ការចិញ្ចឹមតាមបែបបុរាណ ទៅប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការចិញ្ចឹមតាមការកែលំអ នឹងអាចកើន ប្រាក់ចំណេញ (ពី ៥០.០០០ រៀល ទៅ ៨០.០០០ រៀល) ក្នុងជ្រូក ១ក្បាល និងកាត់ បន្ថយរយៈពេលក្នុងការទទួលប្រាក់ចំណេញនេះ (ពី ៨ខែទៅ ៥ខែ)។

 Prevouse 1 23 4 Next